Af opgaver vi har udført af bl.a…

  • Bogføring (herunder kontering og registrering
  • Momsopgørelser
  • Perioderegnskaber og budgetopfølgninger
  • Årsregnskaber
  • Skatteopgaver i forbindelse med regnskabsafslutning
  • Skatteopgaver af speciel karatker, bl.a.:
  • Avanceopgørelser i forbindelse med salg af virksomhed
  • Generationsskifte og generationsskiftemodeller
  • Dødsboopgørelser
  • Revisionsopgaver hos selskaber, fonde og foreninger

Rådgivningsopgaver i forbindelse med køb/salg af virksomhed, nye tiltag i virksomheden, opfølgning/forbedring af rentabilitet/indtjening i virksomheden, investering i EDB-udstyr og programmer og vurdring af belåningstilbud fra bank eller kreditforening.

Er du interesseret i at høre nærmere om hvad vi kan tilbyde dig, så udfyld nedenstående formular og vil vil kontakte dig for at aftale et møde.