Aktuelle satser   
201420152016
Arbejdsmarkedsbidrag8%8%8%
Personfradrag (fyldt 18 år)42.800 kr.43.400 kr.44.000 kr.
Personfradrag (Under 18 år)32.100 kr.32.600 kr.33.000 kr.
Bundskat6,83%8,08%9,08%
Topskat15%15%15%
Bundgrænse for topskat449.100 kr.459.200 kr.467.300 kr.
Skatteloft (personlig indkomst)51,70%51,95%51,95%
Skatteloft (kapitalindkomst)42,00%42,00%42,00%
Udligningsskat af store pensionsudbetalinger6%5%4%
Bundfradrag for udligningsskat369.400 kr.374.800 kr.379.900 kr.
Maksimum for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle123.200 kr.125.000 kr.126.700 kr.
Lave grænse for aktieindkomst49.200 kr.49.200 kr.50.600 kr.
Aktieindkomst under < 48.30027%27%27%
Høje grænse aktieindkomst 48.300 – >42%42%42%
Værdi af fri bil25/20%25/20%25/20%
Værdi af fri bil, beregnes af mindst160.000 kr.160.000 kr.160.000 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder5.600 kr.5.700 kr.5.800 kr.
Fagligt kontingent (max.)3.000 kr.6.000 kr.6.000 kr.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale mv.8.000 kr.8.000 kr.8.000 kr.
Ejendomsværdiskat:
10 promille3.040.0003.040.0003.040.000
30 promillederoverderoverderover
Bundfradrag ved sommerhusudlejning (40% reglen) indberetning igennem bureau20.400 kr.20.700 kr.21.000 kr.
Bundfradrag ved sommerhusudlejning (40% reglen) uden bureau10.200 kr.10.400 kr.10.500 kr.
Maksimumsgrænse for fradrag for kapitalpensionAfskaffetAfskaffetAfskaffet
Maksimumsfradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter50.900 kr.51.700 kr.52.400 kr.
Befordring hjem – arbejde:
De første 24 kmIntet fradragIntet fradragIntet fradrag
25 – 120 km210 øre/km205 øre/km199 øre/km
over 120 km105 øre/km103 øre/km100 øre/km
over 120 km i visse udkantskommuner210 øre/km205 øre/km199 øre/km
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag253.200 kr.257.000 kr.260.400 kr.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:
Kørsel indtil 20.000 km/år3,73 kr./km3,70 kr./km3,63 kr./km
Kørsel udover 20.000 km/år2,10 kr./km2,05 kr./km1,99 kr./km
Rejsegodtgørelsessats464 kr./døgn471 kr./døgn477 kr./døgn
Logisats199 kr./døgn202 kr./døgn205 kr./døgn
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede59.800 kr.60.700 kr.61.500 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn20.900 kr.21.200 kr.21.500 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver, skattefri800 kr.800 kr.800 kr.
Medarbejdende ægtefælle219.400 kr.222.700 kr.225.700 kr.
Småanskaffelser/restsaldi12.600 kr.12.800 kr12.900 kr.
Grænse for indregnet restskat18.700 kr.19.000 kr.19.200 kr.
Maksimalindskud på pensionsordning ved salg af virksomhed2.553.100 kr2.590.700 kr.2.625.800 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger mv.14.800 kr.15.000 kr.15.200 kr.
Loft over rejsefradrag25.500 kr.25.900 kr.26.200 kr.
Værdi af fri telefon2.600 kr.2.600 kr.2.600 kr.