Velkommen til BHS Revision

BHS Revision overtog i 1992 Vamdrup Revisionskontor som siden 1961 var blevet drevet af Bent Skovlund Hansen fra forskellige adresser i Vamdrup.

BHS Revision som ejes af Bjarne Høi Sørensen drives i dag fra strøgejendommen Jernbanegade 9 i Vamdrup og beskæftiger 4 medarbejdere udover indehaveren. Som følge af Vamdrup´s nære tilknytning…

Læs mere...

Hvad kan vi gøre for dig?

  • Bogføring (herunder kontering og registrering
  • Momsopgørelser
  • Perioderegnskaber og budgetopfølgninger
  • Årsregnskaber
  • Skatteopgaver i forbindelse med regnskabsafslutning
  • Skatteopgaver af speciel karatker, bl.a.:
  • Avanceopgørelser i forbindelse med salg af virksomhed
  • Generationsskifte og generationsskiftemodeller
  • Dødsboopgørelser
  • Revisionsopgaver hos selskaber, fonde og foreninger

Er du interesseret i at høre nærmere om hvad vi kan tilbyde dig.

Så kontakt os med det samme og lad os aftale et møde.

Tlf. 7558 3444
bhs@bhsrevision.dk